top of page

TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Tiszta udvar,
rendes ház

Új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programok Mátészalkán. A mátészalkai Szatmári Múzeum hat helyi közoktatási intézménnyel együttműködve valósít meg több korosztály számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

E foglalkozások témája az intézmény szatmári témájú gyűjteményi körének és kiállításainak egységeire épül.

cimoldal.jpg

A PROJEKTRŐL

A Szatmári Múzeum a térség összegyűjtött szellemi, tárgyi örökségének, a Szatmár-kutatásnak legrangosabb központja. Mátészalka és vonzáskörzete kulturális és természeti értékeit gyűjtjük és mutatjuk be. Közép-Európa legnagyobb szekér-, kocsi- és hintógyűjteménye mellett a kocsigyártáshoz kapcsolódó, a kerékgyártó és a kovácsmesterségek eszközkészletének sokaságát is bemutatjuk. Jelentősek az egykori Ecsedi-láp vidékén élők háziiparszerűen űzött tevékenységek, a gyékényfonás tárgyi emlékei, s a lápi mezőgazdasági eszközök különböző fajtái is.

Kilenc állandó kiállításunk tekinthető meg. A város villamosításának történetét mutatja be a Mátészalka a Fény városa című tárlat. Korabeli képeslapokon tárjuk a látogatók elé a Csonka-Szatmár Vármegye székhelyévé kinevezett települést, s fotókon a mai Mátészalkát. Jármű-gyűjteményünkben a magyar kocsigyártás szinte valamennyi alaptípusa és variánsa megtalálható ( szekerek, kocsik, hintók, taligák, bricskák, kordék, szánok). Bemutatjuk a szamoskéri Soós Gusztáv kovácsmester műhelyét. Művészeti jellegű állandó kiállításaink Gábor Marianne Érdemes Művész festményeit, valamint Kertész Klára keramikus művész munkáit mutatják be. Az állandó kiállítások közül említendő még a Lábbeli készítés Szatmárban és a Szatmár-beregi fafaragások. A gyűjteményből és kiállításokból kiindulva közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységünkkel ismereteket és élményeket közvetítünk.

 

2012. szeptember 3-án indítottuk el a „Tiszta udvar, rendes ház” című projektet, amely 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv keretében, európai uniós forrásból (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013). Segítségével a gyermekek, diákok és családok a tananyaghoz szorosan kötődő foglalkozások, illetve tanórán kívüli, vagy szabadidős alkalmakon vesznek részt, megismerve Szatmár kulturális értékeit.

 

A 12 hónapos projekt során élményszerű, kompetenciafejlesztő múzeumi foglalkozásokat dolgozunk ki, és valósítunk meg. A megvalósításhoz hat helyi óvodát és iskolát hívtunk partnernek: a Négy Évszak Óvodát, a Kálvin János Református Általános Iskolát, a Képes Géza Általános Iskolát, a Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolát, a Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskolát, valamint az Esze Tamás Gimnáziumot. Szabadidős programjainkon családok részvételére számítunk. 2013. augusztus 31-ig 470 fő vehet részt múzeumi foglalkozásokon. Három típusú foglalkoztatási formán belül tizenegy különféle temaikájú foglalkozássorozat szerepel a projektben, 86 foglalkozással.

 

A kiválasztott foglalkoztatási formák mind az együttműködő köznevelési intézmények, mint pedig múzeumunk számára ideálisak. A program igazodik Múzeumpedagógiai Tervünkhöz, és illeszkedik éves múzeumi szakmai programunkba. Kidolgozzuk a hat múzeumi nap, a két tematikus foglalkozás, valamint a három egész napos családi foglalkozás sorozatainak részletes szakmai tematikáit. A kidolgozott tematikák esetében ügyelünk arra, hogy igazodjanak az új NAT alapelveihez, támogassák az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos kompetenciák fejlesztését, s beilleszthetőek legyenek az együttműködő partnereink pedagógiai programjaiba.

 

A Belül tágasabb! főcímet kapták a múzeumi napok, amelyek a tananyaghoz kapcsolódó témákat érintik. Az általános iskola felső tagozatosai a lakóházak és műhelyek belső helyiségei alapján ismerhetik meg a szatmári mindennapok egy-egy szeletét A szoba, A konyha, Mulatságok, valamint a Műhelyektematikák a történelem, ének-zene, rajz és technika tantárgyak ismeretanyagát egészítik ki. A középiskolásoknak a kocsigyártással összefüggő mesterségeket mutatják be A kerékgyártó, és A kovács című foglalkozások

 

A Nyitva van az aranykapu főcímű, tízalkalmas tematikus foglalkozás sorozatok során a kiállítások meghatározott egységeihez kapcsolódó témaköröket ismerhetnek meg a résztvevők. A Jeles napok ovisoknakalkalmain a népi ünnepekhez kötődő tevékenységeket mutatjuk be az óvodásoknak. A Jeles napok kisiskolásoknak foglalkozások résztvevői népi ügyességi játékokat ismernek meg, mézeskalácsot, csutkababát, állatfigurákat, papírszekeret készíthetnek.

 

Több generáció egyidejű részvételét, közös szórakozását a négyalkalmas, egész napos családi foglalkozás sorozatai biztosítják. Az Őszi-téli munkák, játékok, ételek programon résztvevőknek bemutatjuk a kukoricahántást, csutkajátékok készítését, a szövés-fonást, és a téli tüzelővel kapcsolatos munkálatokat. Libalegelő, a Márton-nap, a Tökös legénynap és a Krumplis leánynap lesz a témája az Őszi-téli ünnepek, játékok, ételekprogramsorozatnak. A Tavaszi ünnepek, játékok, ételek foglalkozásainak témája a húsvéti tojásfestés, a húsvéti kalácssütés, Április bolondja lesz, utolsóként pedig a Csináld magad! című programra várjuk a családokat.

 

A foglalkozások témáinak a minél érthetőbb bemutatáshoz segédanyagokat szerzünk be. A Múzeumpedagógiai Terv és a foglalkozás tematikák alapján szemléltetés céljából demonstrációs eszközök készülnek. Papír alapú, foglalkozást előkészítő, illetve az utólagos feldolgozást segítő foglalkoztató füzeteket dolgozunk ki. Múzeumpedagógiai portfólió készül, majd tematikák szerinti „Partner a tanításban” pedagógustájékoztató füzetet adunk ki, múzeumpedagógiai fejlesztési felmérést készítünk, melyet esettanulmányban teszünk közzé.

 

Online disszemináció keretében is biztosítjuk a projekt során létrejövő produktumok online hozzáférhetőségét, mindenki számára elérhetővé tesszük az elkészült tematikákat, feladatlapokat, füzeteket, és módszertani kiadványokat, továbbá a múzeumpedagógiai foglalkozások fotóit. A TÉRKÉPTÉR felületen, a Képgalériába a tematikákhoz kapcsolódó fotókat töltünk fel, ahogy haladnak előre a foglalkozások. Ugyanitt bemutatjuk az elkészült látványos, egyedi demonstrációs eszközöket. A Dokumentumtárba a módszertani anyagok és foglalkoztató anyagok elektronikus (pdf) változatát töltjük fel.

 

Az uniós támogatás nem csupán a programokhoz szükséges alapanyagok beszerzését és a módszertani anyagok, szemléltető eszközök elkészítését biztosítja. Segíti a gyermekek és diákok múzeumba jutását és ottani tartózkodását. A megvalósítás után legalább további 5 éves időszakig fenntartjuk az együttműködést a partnerintézményekkel.

 

További információ:

Dr. Cservenyák László

múzeumigazgató

„ Kukorica, kukorica”.jpeg
„Nád a házam teteje”.jpeg
„Mindennapi kenyerünk”.jpeg
„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel”.jpeg
bottom of page