top of page

EFOP-3.3.2-16-2016-00333

Kocsi szekér,
kocsi szán

Múzeumpedagógiai programok a mátészalkai Szatmári Múzeumban. A mátészalkai Szatmári Múzeum öt helyi és egy vidéki közoktatási intézménnyel együttműködve valósít meg óvodás és általános iskolás korosztály számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat.

Z6N_4708.jpg

CÉLOK

A Szatmári Múzeum célja, hogy az együttműködő nevelési és oktatási partnerintézmények hosszú távon beépítsék a projektben kidolgozott tematikát a helyi közoktatásba, mindennapi gyakorlatukba. A múzeum így kívánja megalapozni tartós jelenlétét a szatmári kulturális és oktatási szolgáltatásainak területén. Az együttműködő intézmények pedagógiai programjában mindenhol prioritást élvez a diákok személyiség fejlesztése. Éppen ezért foglalkozásainkat úgy alakítottuk ki, hogy az új ismeretek gyarapításával erősítsük a diákok személyiség fejlődését is. A kézműves programok nagymértékben erősítik a kreativitást, az alkotni akarás pedig a gyermek motiváltságát fokozza.

 

Oktatási-nevelési kínálatunk bővítését tervezzük, gyűjteményünket felhasználva interaktív ismeretátadásra, korszerű kulturális nevelésre és kompetenciafejlesztésre törekszünk. Fejlesztéseinkkel és programjainkkal megalapozzuk az iskola falain kívüli oktatást, valamint az egész életen át tartó tanulást is.

MEGVALÓSÍTÁS

Az óvodás és az általános iskolás célcsoportok közös jellemzője a nagyfokú aktivitás, mozgásigény, mindig az új megismerése iránti vágy. Ezeket a diákokat oly módon kell lekötni, hogy az új ismeretek szerzése közben élményeket is kapjanak, ezáltal megkedveljék az iskolán/óvodán kívüli foglalkozást és megjelenjen bennük a további igény.

Az óvodásokat a játék örömén keresztül kívánjuk bevonni. A népi játékok segítségével kis vetélkedőn keresztül szerzik új ismereteiket. Számukra fontos a versengés, ez adja a legnagyobb élvezetet.

Az általános iskolásoknak szakköri lehetőséget, témanapot illetve vetélkedőt biztosítunk, mert náluk is fontos a játék, de ők már igyekeznek mindinkább tudásukkal kitűnni. Ezért ennek a korosztálynak komplex programlehetőséget kínál a múzeum.

A mátészalkai Szatmári Múzeum sikeres támogatási pályázatot nyújtott be az EFOP 3.3.2-16-2016-00333. sz. projekt keretén belül. Az elnyert támogatási összeg 24.985.228 Ft, a támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A megvalósítási szakasz 2018. március 1-jével indult meg. A pályázat időtartama 24 hónap. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 29.

A támogatási szerződés keretében az intézmény 1 havi szakkör, 1 témanap, 1 verseny és vetélkedő általános iskolák számára, illetve 1 verseny és vetélkedő programot vállalt óvodások számára. Minden programból 2-2 sorozat biztosítása vállalt.

PROGRAMKÍNÁLAT

Program megnevezése: Ereszd el a hajamat!

Foglalkoztatási forma: Havi szakkör

Alkalmak száma: 5 alkalom

Időtartam: 90 perc

Célcsoport: 5-8. osztály

Program ismertetése: A tánckultúra fejlődése napjainkban egyre nagyobb teret hódít. A képzés célja: A saját zenei és tánckultúra hagyományainak megőrzése, tisztelete. A hagyományismeret kapjon szerepet a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai fejlődésében, munkára nevelésben, a felnőtté válásban, segítse elő a társadalomba való beilleszkedésüket. Mindemellett ismerjék meg más kultúrák táncait is, valamint erősödjön bennük az akaraterő, kitartás, tanulni vágyás a versenytáncok segítségével is. Ez a program szorosan kapcsolódik a személyiség fejlődéséhez. Az érintett témakörök: tánctörténet (elméleti oktatás), samba, cha-cha, rumba, jive, kubai salsa, keringő (gyakorlati oktatás).

Foglalkozások helyszíne: Szatmári Múzeum foglalkoztató terme, Múzeum-kert

Program megnevezése: Hétkrajcáros művészet

Foglalkoztatási forma: Témanap

Alkalmak száma: 3 alkalom

Időtartam: 180 perc

Célcsoport: 5-8. osztály

Program ismertetése: Szatmári művészek szerepelnek a programban. (Irodalom, kerámia és festészet témában)

Nyilas Misi írni tanul. Rendhagyó irodalomóra keretében a múzeumpedagógiai foglalkoztató terem régi iskolává alakul át, ahol a korabeli iskolai körülmények között (gyerekek tintát és pennát használva) ismerkednek Móricz munkásságával.

Kertész leszek. A Tiszakóródon született Kertész Klára keramikus művésznő Szatmári Múzeumban található, kis állatfigurákat ábrázoló alkotásait mutatjuk be, amely alapján a gyerekek különböző állati karaktereket formázhatnak agyagból.

Színezd újra! Farsang Erzsi naiv művész kiállításához kapcsolódva a foglalkozáson a múzeum állandó kiállításának néprajzi anyaga alapján festenek, alkotnak a gyerekek.

Mindhárom témanap gyakorlati részét az adott művészeti ágat bemutató elméleti foglalkozás előz meg. A program fő kapcsolódó eleme az ismeret-és tudásgyarapítás.

Foglalkozások helyszíne: Szatmári Múzeum foglalkoztató terme

Program megnevezése: Mezítláb a fűben

Foglalkoztatási forma: Verseny, vetélkedő

Alkalmak száma: 2 alkalom

Időtartam: 60 perc

Célcsoport: óvodások

Program ismertetése: Népi ügyességi játékok óvodások számára, ahol az egyszerű, természetes anyagból készült játékok segítségével csoport és egyéni versenyek keretében fejleszthetik kreativitásukat, ügyességüket és állóképességüket. A vetélkedők során a gyermekek ízelítőt kapnak az egyéni és csapatban játszott mozgásos népi gyermekjátékokból, mellyel közelebb kerülnek a hagyomány- és honismerethez. Kreatív tevékenységek keretében természetes anyagokból készíthetnek alkotásokat.

Foglalkozások helyszíne: Szatmári Múzeum kertje

Program megnevezése: Hétkrajcáros művészet

Foglalkoztatási forma: Verseny, vetélkedő

Alkalmak száma: 2 alkalom

Időtartam: 60 perc

Célcsoport: 5-8. osztály

Program ismertetése: A Tn1 Hétkrajcáros művészet témanapok során elsajátított elméleti, gyakorlati és tárgyi ismeretek, valamint készségek segítségével játékos, kiscsoportos, feladatlapos honismereti vetélkedőn vesznek részt a tanulók, Szatmári írók, költők és képzőművészek témában.

Foglalkozások helyszíne: Szatmári Múzeum foglalkoztató terme

Az uniós támogatás nem csupán a programokhoz szükséges alapanyagok beszerzését és a módszertani anyagok, szemléltető eszközök elkészítését biztosítja. Segíti a gyermekek és diákok múzeumba jutását és ottani tartózkodását. A megvalósítás után legalább további 5 éves időszakig fenntartjuk az együttműködést a partnerintézményekkel.

2_infoblokk_2020_ESZA_3C.jpg
bottom of page