HU / EN

Szepessy Béla grafikusművész

2017. augusztus 25.

Szepessy Béla grafikusművész

\" tükör által homályosan\" c kiállítása

2017.AUG.25- Nov. 7-ig.

 

Miért érdemes eljönni Szepessy Béla nyíregyházi grafikusművész kiállításának megnyitójára? Mert alkalmunk van személyesen is találkozni egy olyan grafikussal és eredeti munkáival, aki nem csak egy jó kedélyű, szerethető művész és tanáregyéniség, de egyben az egyik legtudósabb ismerője és legigényesebb művelője a hagyományos grafikai technikák lehető legszélesebb skálájának, de ezek mellett szakértője a grafikai eljárások mai, azaz a legújabb digitális technikáknak is. Határozott és meggyőző érvei vannak amellett, hogy egy olyan műfajban, mint a képgrafika, jól megférhetnek egymás mellett a legújabb digitális képalkotási módszerek a legtradicionálisabb eljárásokkal is.  A tollrajz, a fa és a linómetszet biztos kezű virtuózának grafikai lapjain olyan képi látásmódokat fedezhetünk fel, amelyek egyrészt a maguk minuciózusságukkal és direkt érzékiségükkel visszaröpítenek a művészettörténet korai korszakaiba, a könyvnyomtatás hőskorába, azokba az időkbe, amikor egy-egy metszet nemcsak művészi üzeneteket hordozott, de kulcsfontosságú információkat közvetített. Tudományos ismereteket dokumentált, de sokszor ismereterjesztő hivatást is betöltött. Esetenként országrészek és birtokok megszerzését célzó dinasztikus kapcsolatokat építő hatalmasok szerelmi-házassági szálainak összefércelésében is segített. Tulajdonképpen helyettesített számos olyan funkciót, amelyet ma pillanatok alatt előállítható és ugyanabban a pillanatban a világ másik végébe közvetíthető digitális kép szerepe tölt be. Ugyanakkor Szepessy grafikáin – tulajdonképpen zavarba ejtően elevenen – jelen vannak annak a magából kifordult világnak a látomásszerű lenyomatai, amely a reklámok képi agressziójának sebhelyeit hordozzák. Alkotásai a klónozott képek szenvtelenségével és a mindenkor és mindenhol idézhető nagyságaink és szentségeink kiszolgáltatottságával terheltek, ezzel talán történelmünk és kultúránk kisajátíthatóságának veszélyére figyelmeztetnek.   

Szepessy Béla grafikus, a Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója, számos díj birtokosa, több száz tanítvány mestere.

A művész az itt kiállított grafikáival maga is képzeletbeli utazásra hívja a művészetkedvelőket. Antall István nemrég elhunyt kulturális újságíró, szerkesztő-riporter barátunk közvetlen szavai jó ajánlók a művész és az ember Szepessy Bélához, aki: „Falusi tanítónak tenyérbemászóan városi. Vidékinek eléggé fővárosi. Kelet-európainak túlságosan nyugati, provinciálisnak - munkái és tájékozottsága okán- magabiztosan világpolgár. Pályakezdőnek már érett. Kísérletezőnek viszont egészségesen konzervatív...”